MISA PERDANA KMK KAMPUS SERPONG DENGAN TEMA “BERBAHAGIALAH YANG HIDUP MISKIN TERDORONG OLEH ROH KUDUS, SEBAB BAGI MEREKALAH KERAJAAN ALLAH”